2020

Aanvraag voor een vergunning? Wees volledig en concreet!

Consulting Blog

Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met het aanvragen van een vergunning. Soms is het met het invullen van een A4-tje geregeld, een kleine formaliteit dus. Maar vaak dient u de aanvraag te doen bij een overheid en krijgt u te maken met bureaucratie. Dat klinkt wellicht negatief maar heeft ook een positieve kant. Als een vergunningverlener te makkelijk zou zijn, zou het ook zomaar een zootje ongeregeld kunnen worden.

4 juni 2020